Home     Evrende yaþayabilmek için    
Services
    Niçin Edinmelisiniz     En fazla Destek olanlar     Gökyüzü görüntüsü     Koleksiyon     Forum     Blog New!     SSS     Giriþ  

[Grubu Güncelle][Deðiþiklikler]Zayah's Pocket

Stars that were named after babies that were either still born, miscarried, or died shortly after birth. They may now shine in the heavens like the stars they were always ment to be.

[Eklenmiþ Listeleri Güncelleme][Deðiþiklikler]Gökcisimleri[Güncelle][Deðiþiklikler]Dýþ Baðlantýlar