Home     Evrende yaþayabilmek için    
Services
    Niçin Edinmelisiniz     En fazla Destek olanlar     Gökyüzü görüntüsü     Koleksiyon     Forum     Blog New!     SSS     Giriþ  

[Grubu Güncelle][Deðiþiklikler]World Catalog of Astronomical Objects (W.C.A.O.)

World Catalog of Astronomical Objects The purpose of the directory to systematize all space objects and to assign each star a separate proper name

[Eklenmiþ Listeleri Güncelleme][Deðiþiklikler]Gökcisimleri[Güncelle][Deðiþiklikler]Dýþ Baðlantýlar