Home     Evrende yaþayabilmek için    
Services
    Niçin Edinmelisiniz     En fazla Destek olanlar     Gökyüzü görüntüsü     Koleksiyon     Forum     Blog New!     SSS     Giriþ  

TYC 4633-237-1


Ýçindekiler

Görüntüler

Resim Yükleyin

DSS Images   Other Images


Ýlgili Makaleler

- Bu gökcismi ile ilgili makale bulunamadý -
Yeni bir Makale Öner


Ýlgili Baðlantýlar

  • - Baðlantý Bulunamadý -
Yeni Bir Baðlantý Öner


sonraki gruplarýn üyesi:


Gözlemler ve gökölçümü verileri

Takýmyýldýz:Zurafa
Sað Açýklýk:12h12m54.93s
Yükselim:+83°18'00.2"
Görünürdeki Parlaklýk:9.987
özdevim Sað Açýklýk:-24
özdevim Yükselim:-2.8
B-T magnitude:11.478
V-T magnitude:10.111

Kataloglar ve belirtme:
Özgün isimleri
TYCHO-2 2000TYC 4633-237-1
USNO-A2.0USNO-A2 1725-00428131

→ VizieR 'den daha fazla katalog ve tanýmlama isteyin