Home     Evrende yaþayabilmek için    
Services
    Niçin Edinmelisiniz     En fazla Destek olanlar     Gökyüzü görüntüsü     Koleksiyon     Forum     Blog New!     SSS     Giriþ  

HD 103


Ýçindekiler

Görüntüler

Resim Yükleyin

DSS Images   Other Images


Ýlgili Makaleler

- Bu gökcismi ile ilgili makale bulunamadý -
Yeni bir Makale Öner


Ýlgili Baðlantýlar

  • - Baðlantý Bulunamadý -
Yeni Bir Baðlantý Öner


sonraki gruplarýn üyesi:


Gözlemler ve gökölçümü verileri

Takýmyýldýz:Balina
Sað Açýklýk:00h05m55.74s
Yükselim:-21°39'41.7"
Görünürdeki Parlaklýk:10.476
özdevim Sað Açýklýk:2.6
özdevim Yükselim:-20
B-T magnitude:11.063
V-T magnitude:10.525

Kataloglar ve belirtme:
Özgün isimleri
HD 1989HD 103
TYCHO-2 2000TYC 5844-440-1
USNO-A2.0USNO-A2 0675-00039734

→ VizieR 'den daha fazla katalog ve tanýmlama isteyin