Home     Evrende yaþayabilmek için    
Services
    Niçin Edinmelisiniz     En fazla Destek olanlar     Gökyüzü görüntüsü     Koleksiyon     Forum     Blog New!     SSS     Giriþ  

HD 90156


Ýçindekiler

Görüntüler

Resim Yükleyin

DSS Images   Other Images


Ýlgili Makaleler

- Bu gökcismi ile ilgili makale bulunamadý -
Yeni bir Makale Öner


Ýlgili Baðlantýlar

  • - Baðlantý Bulunamadý -
Yeni Bir Baðlantý Öner


sonraki gruplarýn üyesi:


Gözlemler ve gökölçümü verileri

Takýmyýldýz:Su Yilani
Sað Açýklýk:10h23m55.27s
Yükselim:-29°38'43.9"
Görünürdeki Parlaklýk:6.94
Uzaklýk:22.095 parsek
özdevim Sað Açýklýk:-39.1
özdevim Yükselim:98
B-T magnitude:7.743
V-T magnitude:7.007

Kataloglar ve belirtme:
Özgün isimleri
HD 1989HD 90156
TYCHO-2 2000TYC 6631-431-1
USNO-A2.0USNO-A2 0600-13333953
HIPHIP 50921

→ VizieR 'den daha fazla katalog ve tanýmlama isteyin