Home     Evrende yaþayabilmek için    
Services
    Niçin Edinmelisiniz     En fazla Destek olanlar     Gökyüzü görüntüsü     Koleksiyon     Forum     Blog New!     SSS     Giriþ  

HD 224700


Ýçindekiler

Görüntüler

Resim Yükleyin

DSS Images   Other Images


Ýlgili Makaleler

Photoelectric observations of lunar occultations. X
Photoelectric occulation results for 461 events observed during 15months are reported. They include 77 reappearances, 4 determinations ofangular diameter, 38 analyses of double or multiple stars including twopreviously unknown bright stars, and 8 previously known bright double ormultiple stars.

Yeni bir Makale Öner


Ýlgili Baðlantýlar

  • - Baðlantý Bulunamadý -
Yeni Bir Baðlantý Öner


sonraki gruplarýn üyesi:


Gözlemler ve gökölçümü verileri

Takýmyýldýz:Baliklar
Sað Açýklýk:00h00m00.22s
Yükselim:+01°05'20.4"
Görünürdeki Parlaklýk:9.093
özdevim Sað Açýklýk:-4.6
özdevim Yükselim:-2.5
B-T magnitude:9.641
V-T magnitude:9.139

Kataloglar ve belirtme:
Özgün isimleri
HD 1989HD 224700
TYCHO-2 2000TYC 1-381-1
USNO-A2.0USNO-A2 0900-00000015
HIPHIP 1

→ VizieR 'den daha fazla katalog ve tanýmlama isteyin