Home     Evrende yaþayabilmek için    
Services
    Niçin Edinmelisiniz     En fazla Destek olanlar     Gökyüzü görüntüsü     Koleksiyon     Forum     Blog New!     SSS     Giriþ  

Zincirli Prenses (The Chained Woman)


Ýçindekiler

Görüntüler

Resim Yükleyin

DSS Images   Other Images


Ýlgili Makaleler

- Bu gökcismi ile ilgili makale bulunamadý -
Yeni bir Makale Öner


Ýlgili Baðlantýlar

  • - Baðlantý Bulunamadý -
Yeni Bir Baðlantý Öner


sonraki gruplarýn üyesi:


Gözlemler ve gökölçümü verileri

Takýmyýldýz:Zincirli Prenses
Sað Açýklýk:22h57m22.28s - 02h39m32.51s
Yükselim:+21°40'35.9" - +53°11'13.2"
Alan (derece kare):722

Kataloglar ve belirtme:
Özgün isimleriThe Chained Woman

→ VizieR 'den daha fazla katalog ve tanýmlama isteyin